ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПРЕЗ 2017 Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПРЕЗ 2017 Г.19.12.2017

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 03.08.2017 Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 03.08.2017 Г.21.08.2017

ПРОТОКОЛИ ОТ ОЕС ПО УТ ПРЕЗ 2017 Г.

Прикачени файлове ПРОТОКОЛ 3 ОТ 10.05.2017 Г.13.11.2017 ПРОТОКОЛ 4 ОТ 23.06.2017 Г.13.11.2017 ПРОТОКОЛ 5 ОТ 11.08.2017 Г.13.11.2017 ПРОТОКОЛ 6 ОТ 10.10.2017 Г.13.11.2017 ПРОТОКОЛ 7 ОТ 20.10.2017 Г.13.11.2017 ПРОТОКОЛ 8 ОТ 17.11.2017 Г.20.12.2017 ПРОТОКОЛ 1 ОТ 14.02.2017 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 2 ОТ 28.02.2017 Г.24.03.2017

ПРОТОКОЛИ ОТ ОЕС ПО УТ ПРЕЗ 2016 Г.

Прикачени файлове ПРОТОКОЛ 1 ОТ 01.04.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 2 ОТ 26.04.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 3 ОТ 17.06.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 4 ОТ 05.07.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 5 ОТ 26.08.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 6 ОТ 14.10.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 7 ОТ 25.11.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 8 ОТ 20.12.2016 Г.24.03.2017

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 23.03.2017 Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 23.03.2017 Г.23.03.2017

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/