ПРОТОКОЛИ ОТ ОЕС ПО УТ ПРЕЗ 2016 Г.

Прикачени файлове ПРОТОКОЛ 1 ОТ 01.04.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 2 ОТ 26.04.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 3 ОТ 17.06.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 4 ОТ 05.07.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 5 ОТ 26.08.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 6 ОТ 14.10.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 7 ОТ 25.11.2016 Г.24.03.2017 ПРОТОКОЛ 8 ОТ 20.12.2016 Г.24.03.2017

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 23.03.2017 Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 23.03.2017 Г.23.03.2017

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПРЕЗ 2016 Г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПРЕЗ 2016 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, МЕХАНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ФЕРМА ЗА МЕСОДАЙНО ГОВЕДОВЪДСТВО /ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.6/

Прикачени файлове ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, МЕХАНИЗАЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ФЕРМА ЗА МЕСОДАЙНО ГОВЕДОВЪДСТВО10.11.2016

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОВЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЕСОДАЙНИ ОВЦЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 135010 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАБИША, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК С ПОДОБЕКТИ СТОПАНСКА СГРАДА, ОВЦЕФЕРМА, ВП, ОГРАДА. МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ: 504 ОВЦЕ-МАЙКИ /ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ. 6/

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/