ПРОТОКОЛИ ОТ ОЕС ПО УТ ПРЕЗ 2019 Г.

Прикачени файлове ПРОТОКОЛ 1 ОТ 15.02.2019г.31.01.2020 ПРОТОКОЛ 2 ОТ 05.04.2019г.31.01.2020 ПРОТОКОЛ 5 ОТ 27.09.2019г.31.01.2020 ПРОТОКОЛ 6 ОТ 18.10.2019г.31.01.2020 ПРОТОКОЛ 7 ОТ 19.11.2019г.31.01.2020 ПРОТОКОЛ 3 ОТ 09.07.2019Г.26.07.2019 ПРОТОКОЛ 4 ОТ 23.07.2019г.26.07.2019

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 26.06.2019 Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 26.06.2019 Г.26.06.2019

ЗАПОВЕД №175 ОТ 09.04.2019Г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 15.04.2019 Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 15.04.2019 Г.15.04.2019

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 26.02.2019 Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 26.02 2019Г.26.02.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/