НА „ТУРЛАШКА СЕДЕНКЯ” В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА 2020 ГОДИНА - Виж повече   |  

Услуги

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ИЗГРАЖДАНЕ НА СОНДАЖЕН ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ПРОМИШЛЕНО И САМОСТОЯТЕЛНО ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЪБРАВКА, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК“

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЪБРАВКА

Публикувано на: 27/08/2019

`