ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС – „МАГУРА“ АД

Прикачени файлове Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС – Магура АД19.02.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Боряна Живкова03.02.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Анастасия Дачевска31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Ангел Цеков31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Анелия Павлова31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Даниел Бояджиев31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Иванка Цалова31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Методи… Прочети повече

ПРОТОКОЛИ ОТ ОЕС ПО УТ ПРЕЗ 2020 Г.

Прикачени файлове ПРОТОКОЛ 1 ОТ 10.01.2020г.31.01.2020 ПРОТОКОЛ 2 ОТ 28.02.2020г.27.03.2020 ПРОТОКОЛ 3 ОТ 10.03.2020г.27.03.2020 ПРОТОКОЛ 4 ОТ 16.03.2020г.27.03.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Валери Василев07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Делян Давидов07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Ивайло Иванов07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Мая Вутова07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Младойка Теофилова07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Павлинка… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/