ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СТАКЕВЦИ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СТАКЕВЦИ18.08.2021 Приложение № 2 за ИП Реконструкция на част от ВВМ на с. Стакевци15.09.2021

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Анета Лозанова09.06.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Борислав Борисов09.06.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Борянака Рангелова09.06.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Цветана Замфирова09.06.2021

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Георги Петров01.04.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Пламен Василев01.04.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Сергей Ненов01.04.2021

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Николай Николов03.02.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Георги Тодоров03.02.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Илиян Матеев03.02.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – ПРОСПЕРИТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД03.02.2021 Съобщения по чл. 32 от ДОПК -ПОЛИ ТРЕЙД ЛОГИСТИК ЕАД03.02.2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2020Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2020Г.17.12.2020