СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Боряна Живкова03.02.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Анастасия Дачевска31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Ангел Цеков31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Анелия Павлова31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Даниел Бояджиев31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Иванка Цалова31.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Методи… Прочети повече

ПРОТОКОЛИ ОТ ОЕС ПО УТ ПРЕЗ 2020 Г.

Прикачени файлове ПРОТОКОЛ 1 ОТ 10.01.2020г.31.01.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Валери Василев07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Делян Давидов07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Ивайло Иванов07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Мая Вутова07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Младойка Теофилова07.01.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Павлинка… Прочети повече

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 31.12.2019 Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ ОТ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК КЪМ 31.12.2019 Г.03.01.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/