СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Анета Лозанова09.06.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Борислав Борисов09.06.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Борянака Рангелова09.06.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Цветана Замфирова09.06.2021

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Георги Петров01.04.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Пламен Василев01.04.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Сергей Ненов01.04.2021

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Николай Николов03.02.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Георги Тодоров03.02.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Илиян Матеев03.02.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – ПРОСПЕРИТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД03.02.2021 Съобщения по чл. 32 от ДОПК -ПОЛИ ТРЕЙД ЛОГИСТИК ЕАД03.02.2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2020Г.

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОБЕКТИ ПРЕЗ 2020Г.17.12.2020

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2020Г. ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ17.12.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик