ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПСТ ВИДИН ЗА ИЗГРАЖАДАНЕ НА АСФАЛТОВА БАЗА, С. ГРАНОТОВО, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК, ОБЛ. ВИДИН

Прикачени файлове Уведомление за инв. предложение от ПСТ Видин за изгр. на Асфалтова база, с. Гранитово26.03.2020

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове Обява за инвестиционно предложение Реконструкция на уличното осветление в гр Белоградчик06.03.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Ивайло Иванов06.03.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Петър Василев06.03.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Светослав Захариев06.03.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Ал-Акса турс ЕООД20.02.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Кери Асосиетс ЕООД20.02.2020

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Габриела Тодорова СОЛАР ЕТ19.02.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Младойка Теофилова19.02.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Стойко Илиев19.02.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Тониел Петков19.02.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Цветомир Цветков19.02.2020 Съобщение по чл. 32 от ДОПК… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/