ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП-ПРЗ, В.З. МАРКАШНИЦА

Прикачени файлове Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, в.з. Маркашница20.09.2021

ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ, М. ЛОЗЯТА, С. РАБИША

Прикачени файлове Заповед за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ, м. Лозята, с. Рабиша20.09.2021

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 2 БР. ПОЛИВНИ СИСТЕМИ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ КУЛТУРИ И ЗАКУПУВАНЕТО НА ДИЗЕЛ МОТО ПОМПА ЗА НУЖДИТЕ НА ПОЛИВНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, С. РАБИША

Прикачени файлове УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ13.09.2021

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО СТАКЕВЦИ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СТАКЕВЦИ18.08.2021 Приложение № 2 за ИП Реконструкция на част от ВВМ на с. Стакевци15.09.2021

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ДОПК

Прикачени файлове Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Анета Лозанова09.06.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Борислав Борисов09.06.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Борянака Рангелова09.06.2021 Съобщение по чл. 32 от ДОПК – Цветана Замфирова09.06.2021

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик