СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - Виж повече   |  УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ В НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - Виж повече   |  

Обществени поръчки

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ, СЪГЛАСНО ЗОП

Публикувано на: 17/02/2017

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ) ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СЕДЕМ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ПО ОПРР 2014-2020 Г.“, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛ. ХР. СМИРНЕНСКИ № 5, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 1 И БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ № 11; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ № 7 И БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ № 9; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА УЛ. СТАРА ПЛАНИНА № 1 И УЛ. СТАРА ПЛАНИНА № 4.

Прикачени файлове

Публикувано на: 26/01/2017

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: „ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Публикувано на: 11/01/2017

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ) ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ПО ОПРР 2014-2020 Г.“, ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „СГРАДА ОТ КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „СГРАДА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „СГРАДА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЙОНЕН СЪД И ПРОКУРАТУРА“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 – „СГРАДА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЙОННО /ПОЛИЦЕЙСКО/ УПРАВЛЕНИЕ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 – „СГРАДА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 – „ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕЛОГРАДЧИК И ПОМОЩНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 – „СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – НУ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» И «МЛАДЕЖКИ ДОМ“

Прикачени файлове

Публикувано на: 06/01/2017

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБНОВЯВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.БЕЛОГРАДЧИК ПО ОПРР 2014-2020 Г.“ – ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „СГРАДА ОТ КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „СГРАДА ЗА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – „СГРАДА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЙОНЕН СЪД И ПРОКУРАТУРА“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 – „СГРАДА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЙОННО /ПОЛИЦЕЙСКО/ УПРАВЛЕНИЕ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 – „СГРАДА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 – „ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕЛОГРАДЧИК И ПОМОЩНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 – „СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – НУ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» И «МЛАДЕЖКИ ДОМ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №8 – „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ – ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК ПО ОПРР 2014-2020 Г.“

Прикачени файлове

Публикувано на:

`