„БАЛ С МАСКИ“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  НА „ТРИФОН ЗАРЕЗАН“ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Обществени поръчки

Обществена поръчка

 

ДОКУМЕНТ: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

ПРЕДМЕT: „Изготвяне на технологични планове за първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на Община Белоградчик за кандидатстване по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ по реда на Наредба № 22 от 07 юли 2008 г. от ПРСР 2007 – 2013 г”

Документация за участие можете да изтеглите ТУК 684 КВ

(още…)

Прикачени файлове

Публикувано на: 05/03/2014

„Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Белоградчик” по пет обособени позиции: Обособена позиция 1 „Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език” Обособена позиция 2 „Извършване на обучения за работа с хора в неравностойно положение” Обособена позиция 3 „Обучение по работа с програмни продукти и системи” Обособена позиция 4 „Обучение по делова кореспонденция” Обособена позиция 5 „Извършване на обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство“

Прикачени файлове

Публикувано на: 22/08/2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП за „Извършване на одит по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.

Прикачени файлове

Публикувано на: 08/03/2013

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за „Извършване на одит по проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.

Прикачени файлове

Публикувано на:

`