ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2019 - Виж повече   |  

Обществени поръчки

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „МЛЯКО, МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ЯЙЦА“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „МЕСО,МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 – “ ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 -„ПАКЕТИРАНИ, КОНСЕРВИРАНИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“

Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0001

Прикачени файлове

Публикувано на: 25/04/2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ АВТОБУСИ СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ И ДРУГА ТЕХНИКА, ОБСЛУЖВАЩИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Прикачени файлове

Публикувано на: 16/01/2019

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА БЮДЖЕТНАТА 2019 ГОДИНА”

Номер на поръчката в АОП: 00287-2018-0014

 

Прикачени файлове

Публикувано на: 27/12/2018

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК”

Публикувано на: 06/12/2018

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БУЛ. “СЪЕДИНЕНИЕ” В ГР. БЕЛОГРАДЧИК ОТ О.Т. 28 ДО О.Т. 37”

Номер на поръчката в АОП: 00287-2018-0013

 

Прикачени файлове

Публикувано на: 20/08/2018

`