НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПОЛОЖИХА КЛЕТВА - Виж повече   |  

Обществени поръчки

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Публикувано на: 03/10/2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК”

Публикувано на: 27/09/2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО ЧЛ. 182, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. БЕЛОГРАДЧИК, УЛ. „КНЯЗ БОРИС I” № 28”

 

Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0006

Публикувано на: 13/09/2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ” И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  „ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ”

 

Публикувано на: 11/09/2019

`