ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2019 - Виж повече   |  

Обществени поръчки

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО ЧЛ.182, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК „

Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0004

Публикувано на: 11/07/2019

“ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 – „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на мерки за енергийна ефективност на шест многофамилни жилищни сгради и общинска сграда за образователни и социални услуги   в гр. Белоградчик по ОПРР 2014-2020 г. ;

Обособена позиция № 2 – „Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. Съединение в гр. Белоградчик от о.т. 28 до о.т. 37”

Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0003

Публикувано на: 27/06/2019

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 1-3
Обособена позиция № 2 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 26
Обособена позиция № 3 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 27
Обособена позиция № 4 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28
Обособена позиция № 5 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 12-19
Обособена позиция № 6 – Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ж.к.„Здравец” № 21-30
Обособена позиция № 7 – Общинска сграда за образователни и социални услуги, находяща се в гр.Белоградчик, ул. „Княз Александър Батемберг” № 6

 

Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0002

Прикачени файлове

Публикувано на: 26/06/2019

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 44 ОТ ЗОП ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДИКАТИВНИ ОФЕРТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Застраховки „КАСКО”, „Злополука на местата”, “Гражданска отговорност на автомобилистите” за МПС, собственост на община Белоградчик, Застраховка на имущество , Групова застраховка, групова застраховка „Злополука“, Застраховка „Живот” на работници и служители от Община Белоградчик

Прикачени файлове

Публикувано на: 20/06/2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“

Публикувано на: 28/05/2019

`