КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЕЛОГРАДЧИК26.03.2018 СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЕЛОГРАДЧИК03.05.2018 ПРОТОКОЛ 208.05.2018

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЕЛОГРАДЧИК08.01.2018 ЗАПОВЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БЕЛОГРАДЧИК30.01.2018

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В ЗВЕНОТО ЗА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

Прикачени файлове ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В ЗВЕНОТО ЗА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА01.11.2017

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ СЕКРЕТАР МКБППМН

Прикачени файлове СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР МКБППМН ТЕСТ 109.11.2017 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ СЕКРЕТАР МКБППМН19.10.2017 СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР МКБППМН24.11.2017

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ“

Прикачени файлове СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УСОГ – ИНТЕРВЮ04.10.2017 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УСОГ – ТЕСТ04.10.2017 ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРИ01.09.2017

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/