ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Прикачени файлове СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ19.08.2021 КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ28.08.2021 ОБЯВА09.08.2021

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ОБЯВА27.07.2021 АВТОБИОГРАФИЯ27.07.2021 ДЕКЛАРАЦИЯ27.07.2021 ЗАЯВЛЕНИЕ27.07.2021

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ «ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК»

Прикачени файлове ОБЯВА09.06.2021

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА И ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ГР. БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ ДЕТЕГЛЕДАЧ22.06.2021 ОБЯВА06.06.2021 Автобиография06.06.2021 Декларация06.06.2021 Заявление06.06.2021 ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОЗИЦИЯ ПЕДАГОГ22.06.2021

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ «ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК»

Прикачени файлове ОБЯВА17.05.2021

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик