ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Прикачени файлове ОБРАЗЦИ10.07.2020 ОБЯВА ЗА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДЦПДМУТС10.07.2020 ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В ОБЯВАТА13.07.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Прикачени файлове ОБРАЗЦИ10.07.2020 ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦОП10.07.2020

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ” НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ”– БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Протокол класиране06.03.2020 Обява24.01.2020 СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА – УПРАВИТЕЛ НА ЦНСТ ДБУ04.03.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ” – БЕЛОГРАДЧИК, ПО ПОЗИЦИИ

Прикачени файлове ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ” ПО ПОЗИЦИИ29.11.2019

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД–ВИДИН И РАЙОНЕН СЪД-БЕЛОГРАДЧИК, С МАНДАТ 2020г. – 2024г., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА НЕЙНОТО ПРОВЕЖДАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗАПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОРА

Прикачени файлове ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ВИДИН И РАЙОНЕН СЪД – БЕЛОГРАДЧИК С МАНДАТ 2020Г.–2024Г.24.12.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/