КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ” НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ”– БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Протокол класиране06.03.2020 Обява24.01.2020 СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА – УПРАВИТЕЛ НА ЦНСТ ДБУ04.03.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ” – БЕЛОГРАДЧИК, ПО ПОЗИЦИИ

Прикачени файлове ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ” ПО ПОЗИЦИИ29.11.2019

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД–ВИДИН И РАЙОНЕН СЪД-БЕЛОГРАДЧИК, С МАНДАТ 2020г. – 2024г., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА НЕЙНОТО ПРОВЕЖДАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗАПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОРА

Прикачени файлове ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ВИДИН И РАЙОНЕН СЪД – БЕЛОГРАДЧИК С МАНДАТ 2020Г.–2024Г.24.12.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „ПРОФЕСОР ДОКТОР ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ” ЕООД – БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „ПРОФЕСОР ДОКТОР ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ” ЕООД – БЕЛОГРАДЧИК30.09.2019 ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „ПРОФЕСОР ДОКТОР ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ” ЕООД -БЕЛОГРАДЧИК30.09.2019

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ13.08.2019 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ13.08.2019 ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ13.08.2019 ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА АСИСТЕНТ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ13.08.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/