ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА”

Прикачени файлове СПИСЪК ДОПУСНАТИ ПО ДОКУМЕНТИ23.10.2020 ОБЯВА14.10.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ НА ЦОП06.10.2020 Автобиография06.10.2020 Декларация06.10.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ06.10.2020 СПИСЪК ДОПУСНАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ПРОТОКОЛ 419.10.2020 ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ -ЦОП и ДЦ, ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ПЕРСОНАЛ21.10.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Прикачени файлове ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ06.10.2020 Автобиография06.10.2020 Декларация06.10.2020 ЗАЯВЛЕНИЕ06.10.2020 СПИСЪК ДОПУСНАТИ ПО ДОКУМЕНТИ ПРОТОКОЛ 419.10.2020 ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ -ЦОП и ДЦ, ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ПЕРСОНАЛ21.10.2020

ОБЯВА ЗА ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ ПО ПРОЕКТ

ОБЯВА – персонал Прикачени файлове ОБЯВА – персонал16.09.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Прикачени файлове Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю в ДЦ21.08.2020 Съобщение за място, дата и час за провеждане на интервю21.08.2020 ОБРАЗЦИ10.07.2020 ОБЯВА ЗА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ДЦПДМУТС10.07.2020 ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В ОБЯВАТА13.07.2020 Окончателно класиране ДЦ10.09.2020 ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ДЦ10.09.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/