МОБИЛНА КАСА НА СОФИЙСКАТА ОПЕРА И БАЛЕТ В ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – БЕЛОГРАДЧИК: ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ”, ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 0889 402057 - Виж повече   |  ТРЕТИ ЛЕТЕН ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2018 - Виж повече   |  

Търгове

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ /ПАВИЛИОН/ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ПЛОЩ ОТ 8,00 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1541, УЛ. ”СЛАВЯНСКА”

Публикувано на: 20/06/2018

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ /ПАВИЛИОН/ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ПЛОЩ ОТ 8,00 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1793, УЛ. ”ИНЖ.ТОДОР ТОДОРОВ”

Публикувано на:

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ /ПАВИЛИОН/ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ПЛОЩ ОТ 5,00 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”КНЯЗ БОРИС I” №6, В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.723

Публикувано на:

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ /ПАВИЛИОН/ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ПЛОЩ ОТ 40,00 КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1536, БУЛ. ”СЪЕДИНЕНИЕ”

Публикувано на:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИИС НА БАБХ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 37И, АЛ. 13 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019Г.

Публикувано на: 12/06/2018

`