ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 100.00 КВ.М В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1374 И АДМ. АДРЕС: ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ” №31

Прикачени файлове Заповед откриване на тръжна процедура08.08.2019

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 25.00 КВ.М., ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ /КАРАВАНА/ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ИНЖ. ТОДОР ТОДОРОВ”, ДО КИНОТО

Прикачени файлове Заповед откриване на тръжна процедура19.07.2019

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 8.00 КВ.М., ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ /КАРАВАНА/ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НАХОДЯЩ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”КНЯЗ БОРИС I”№ 28-26

Прикачени файлове Заповед за откриване на тръжна процедура19.07.2019 ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВА ДАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА13.08.2019

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ В ДГ „ИГЛИКА „ ГР. БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ В ДГ „ИГЛИКА04.07.2019

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 50.00КВ.М, УЛ.”ЛИПА” №5 – БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Заповед за откриване на тръжна процедура03.06.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/