ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

Търгове

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – НИВИ, С ОБЩА ПЛОЩ ОТ 26.641 ДЕКАРА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ПРАУЖДА, ЕКАТТЕ 58092, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Публикувано на: 17/09/2016

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ ОТ 15.63 КВ. М., НАХОДЯЩО СЕ В ЮГОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА МАСИВНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 60.00 КВ. М. НА ЕДИН ЕТАЖ В УПИ XIII, КВ.43 ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. БЕЛОГРАДЧИК, УЛ. ”РАКОВСКА” №9, СЪГЛАСНО СХЕМА – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Публикувано на: 15/09/2016

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД (ОПФ) В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И НА ЛИЦА, КОИТО ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДОБРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.14 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017 ГОДИНА

Публикувано на: 08/09/2016

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ТЕРЕН-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ -ДВА КВ.М. ОТ УПИ XII, КВ.75 ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Публикувано на: 17/08/2016

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ТЕРЕН-ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ПЛОЩ ОТ 1.00 /ЕДИН/ КВ.М. ОТ ПИ №206040, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО РАБИША, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, МЕСТНОСТ „МАГУРАТА”, ЗА МОНТИРАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ-АВТОМАТ ЗА КАФЕ

Публикувано на:

`