ТЕМАТА ЗА ЕСЕНТА ПРЕДСТАВИ ЛИТЕРАТУРНИЯ КЛУБ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ – „ГЕОПАРКОВЕТЕ И МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ - Виж повече   |  

Търгове

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ №3, НАХОДЯЩО СЕ В ГР.БЕЛОГРАДЧИК, УЛ. ”ЦОЛО ТОДОРОВ” №43

Публикувано на: 29/03/2016

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ №086022 ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – НИВА, С ПЛОЩ 2,828 ДЕКАРА НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧИФЛИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Публикувано на: 17/03/2016

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА СЕДМА ОТ НРПУРОИТОБ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-716, КВ.20, С ПЛОЩ 336,00 КВАДРАТНИ МЕТРА НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ПЕЙО ЯВОРОВ”№16Б

Публикувано на: 24/02/2016

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА СЕДМА ОТ НРПУРОИТОБ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ-716, КВ.20, С ПЛОЩ 336,00 КВАДРАТНИ МЕТРА, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ПЕЙО ЯВОРОВ”№16В

Публикувано на:

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА СЕДМА ОТ НРПУРОИТОБ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХ, КВ.47, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА” СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 96,00 КВАДРАТНИ МЕТРА И РЗП-148,00 КВАДРАТНИ МЕТРА

Публикувано на:

`