ХРАМОВ ПРАЗНИК В СЕЛО САЛАШ - Виж повече   |  КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ХОРАТА ЗАКУПИЛИ БИЛЕТИ ЗА НЕСЪСТОЯЛИЯ СЕ СПЕКТАКЪЛ НА „ТОСКА“ НА 22.07.2018г. ПОРАДИ ЛОШИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ - Виж повече   |  

Търгове

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА СЕДМА ОТ НРПУРОИТОБ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-716, КВ.20, С ПЛОЩ 336,00 КВАДРАТНИ МЕТРА НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ПЕЙО ЯВОРОВ”№16Б

Публикувано на: 24/02/2016

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА СЕДМА ОТ НРПУРОИТОБ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ-716, КВ.20, С ПЛОЩ 336,00 КВАДРАТНИ МЕТРА, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ПЕЙО ЯВОРОВ”№16В

Публикувано на:

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА СЕДМА ОТ НРПУРОИТОБ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХХ, КВ.47, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БЕЛОГРАДЧИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА” СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 96,00 КВАДРАТНИ МЕТРА И РЗП-148,00 КВАДРАТНИ МЕТРА

Публикувано на:

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ПЛОЩ ОТ 17,00 КВАДРАТНИ МЕТРА, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ЦОЛО ТОДОРОВ”№42 /ДО „ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР БЕЛОГРАДЧИШКА КРЕПОСТ „КАЛЕ”/ ЗА МОНТИРАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Публикувано на:

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ №5, НАХОДЯЩО СЕ В ГР.БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ЦОЛО ТОДОРОВ” № 43

Публикувано на:

`