ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ИМОТ – ПОМЕЩЕНИЯ С ПЛОЩ ОТ 69.00 КВ.М., С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА АПТЕКА, НАХОДЯЩИ СЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.723.1, УЛ.”КНЯЗ БОРИС I” №6

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ18.10.2021

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ОБЕКТ 3-2021, ОТДЕЛ 1498, ПОДОТДЕЛ„Ж” И ОТДЕЛ 1498, ПОДОТДЕЛ„П” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Документация13.10.2021

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.14 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 Г.

Прикачени файлове Списък имоти28.09.2021 Заповед28.09.2021

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ОБЕКТ 3-2021, ОТДЕЛ 1498, ПОДОТДЕЛ„Ж” И ОТДЕЛ 1498, ПОДОТДЕЛ„П” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Заповед прекратяване11.10.2021 Документация21.09.2021

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.13 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД25.08.2021 СПИСЪК ИМОТИ25.08.2021