ПРИЕМНА В БЕЛОГРАДЧИК НА МАЯ МАНОЛОВА – ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Виж повече   |  ПЪРВО МЯСТО И СПЕЦИАЛЕН ПРИЗ ЗА БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ СКАЛИ И КРЕПОСТ - Виж повече   |  КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА - Виж повече   |  

Търгове

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТ 1 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ

Публикувано на: 31/05/2017

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СПЕЦИАЛЕН АТОМОБИЛ, ТИП СМЕТОСЪБИРАЧ

Публикувано на: 24/04/2017

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СПЕЦИАЛЕН АТОМОБИЛ, ТИП СМЕТОСЪБИРАЧ

Прикачени файлове

Публикувано на: 21/02/2017

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – НИВА, С ОБЩА ПЛОЩ 7, 372 ДЕКАРА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СТАКЕВЦИ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Публикувано на: 04/01/2017

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ І ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД ПО ОБЕКТИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК

Публикувано на: 17/10/2016

`