ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА В ОБЕКТ № 2-2021 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ

Прикачени файлове 1. Заповед за откриване на търг с явно наддаване21.10.2021 3. Проект на договор21.10.2021 Приложение № 1 – Заявление за участие21.10.2021 Приложение № 2 – Декларация по чл.58, ал.1, т.321.10.2021 Приложение № 2а – Декларация по чл.58, ал.1, т.321.10.2021 Приложение № 3-декларация техника21.10.2021 Приложение № 4 – Декларация по чл.52, ал.6 от НУРВИДГТ21.10.2021

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1344 С ПЛОЩ ОТ 350 КВ.М., МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ИЗГРЕВ” №11

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ18.10.2021

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 12.00 КВ.М., С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗЛАТАРСКО АТЕЛИЕ, НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”КНЯЗ БОРИС I” №6

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ18.10.2021

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА УПИ VII В КВ.9, С ПЛОЩ ОТ 750 КВ.М., ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ВИЛНА ЗОНА „РАБИША”, УЛ. ”ПЪРВА” №11

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ18.10.2021

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ПИ С ПЛОЩ ОТ 311 КВ.М., МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: БЕЛОГРАДЧИК, УЛ. ”ИЗГРЕВ” №17

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ18.10.2021