ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ – ОБЕКТ 1-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Документация31.03.2020 Технологични планове31.03.2020

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЛОЗЕ, С ОБЩА ПЛОЩ 74.613 ДКА ОТ ОПФ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВЪРБА, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЛОЗЕ11.03.2020

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 82.00 КВ.М. ЧАСТ ОТ МАСИВНА СГРАДА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 386.00 КВ.М. НА ЕДИН ЕТАЖ, ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1976Г. В УПИ III, КВ.49 ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, СЪГЛАСНО АОС №701/11.07.2018Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЧАСТ ОТ МАСИВНА СГРАДА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ10.03.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – НИВИ, ОТ ОПФ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СЛИВОВНИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛ. ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЛИВОВНИК07.01.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – НИВИ, ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ВЕЩИЦА И СТРУИНДОЛ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛ. ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ВЕЩИЦА И СТРУИНДОЛ07.01.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/