ПОМОЩИ ЗА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Търгове

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА МАСИВНА СГРАДА – КРАВАРНИК, И СИЛАЖНА ЯМА С БЕТОНОВА ПЛОЩАДКА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАБИША

Публикувано на: 19/03/2018

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТ 9

Публикувано на: 16/01/2018

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ЗА ОБЕКТ 1

Публикувано на:

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С ПЛОЩ ОТ 680.00 КВ.М. ВЪВ ВИЛНА ЗОНА РАБИША, ОБЩИНА БЕЛОГРАЧИК

Публикувано на: 28/12/2017

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ – ПОВТОРЕН

Публикувано на: 12/12/2017

`