НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПОЛОЖИХА КЛЕТВА - Виж повече   |  

Търгове

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД (ОПФ) В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.13 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Публикувано на: 18/10/2019

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 100.00 КВ.М В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1374 И АДМ. АДРЕС: ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ” №31

Публикувано на:

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 25.00 КВ.М., ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ /КАРАВАНА/ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ИНЖ. ТОДОР ТОДОРОВ”, ДО КИНОТО

Публикувано на: 19/07/2019

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 8.00 КВ.М., ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ /КАРАВАНА/ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НАХОДЯЩ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”КНЯЗ БОРИС I”№ 28-26

Публикувано на:

`