ПРАЗНИЧНО ШЕСТВИЕ ЗА 24 МАЙ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ТУРНИР ПО БАДМИНТОН В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Търгове

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВЕЩ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ, МАРКА „ЗИЛ -131” С РЕГ. № ВН 5803 ВС, РАМА № 136768 И ДВИГАТЕЛ № 686983

Публикувано на: 22/05/2018

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА МОНТИРАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ – АПАРАТ ЗА ЮБИЛЕЙНИ МОНЕТИ С ПЛОЩ ОТ 1.00 /ЕДИН/ КВАДРАТЕН МЕТЪР, НАХОДЯЩ СЕ В СЕЛО РАБИША, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ВХОД НА ПЕЩЕРА „МАГУРАТА”

Публикувано на:

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ /КАРАВАНА/ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ПЛОЩ ОТ 18.00 КВ.М., ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ” /ФОНТАН „ЛИЛИЯ”/

Публикувано на:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ №3, НАХОДЯЩО СЕ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ЦОЛО ТОДОРОВ”

Публикувано на: 16/04/2018

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ I ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЕКТ 7 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ, ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК

Публикувано на: 28/03/2018

`