ПРИКЛЮЧЕНИЕ С БАЛОН В БЕЛОГРАДЧИК   - Виж повече   |  ПРАЗНИК НА ГОРАТА И ТУРИЗМА В СТАКЕВСКИЯ БАЛКАН - Виж повече   |   - Виж повече   |  

Търгове

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.13 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

Публикувано на: 04/08/2017

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 54.00 КВ.М. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, С. СТАКЕВЦИ

Публикувано на: 20/07/2017

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ В УПИ XIX, КВ.83 ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА” СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 80.00 КВАДРАТНИ МЕТРА И РЗП 80.00 КВАДРАТНИ МЕТРА, СЪГЛАСНО АЧОС №34222.01.2013 ГОДИНА И СКИЦА №8810.05.2017 Г.

Публикувано на: 26/06/2017

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ИМОТ – ТЕРЕН ОТ 17.00 КВ.М., ЧАСТ ОТ ПИ-1232, КВ.84, ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ЦОЛО ТОДОРОВ”, СЪГЛАСНО АКТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ №6924.08.2006Г., ЗА МОНТИРАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ – ПАВИЛИОН ЗА СУВЕНИРИ

Публикувано на:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ИМОТ – ТЕРЕН ОТ 1.00 КВ.М., ЧАСТ ОТ УПИ-XII, КВ.75, ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ЦОЛО ТОДОРОВ”, СЪГЛАСНО АКТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ №34/17.04.2006Г., ЗА МОНТИРАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ – АВТОМАТ С РАЗМЕРИ 55/55/170СМ ЗА ЮБИЛЕЙНИ МОНЕТИ

Публикувано на: