ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ ОБЕКТ 3-2021, ОТДЕЛ 1498, ПОДОТДЕЛ„Ж” И ОТДЕЛ 1498, ПОДОТДЕЛ„П” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Документация21.09.2021

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.13 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2021/2022 Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД25.08.2021 СПИСЪК ИМОТИ25.08.2021

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА УПИ III В КВ.6, С ПЛОЩ ОТ 750 КВ.М., ПО ПЛАНА НА С. РАБИША, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ВИЛНА ЗОНА „РАБИША”, УЛ.”ВТОРА” №13

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ19.08.2021

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1333, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ИЗГРЕВ” №18

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ19.08.2021

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1354, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ЛИПА” №10

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ19.08.2021

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик