ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – НИВИ, ОТ ОПФ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СЛИВОВНИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛ. ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЛИВОВНИК07.01.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – НИВИ, ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ВЕЩИЦА И СТРУИНДОЛ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛ. ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ВЕЩИЦА И СТРУИНДОЛ07.01.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – НИВИ, ОТ ОПФ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО САЛАШ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛ. ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. САЛАШ07.01.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД (ОПФ) В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.14 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА06.12.2019 ИМОТИ ПО ЧЛ.37и, АЛ.14 ОТ ЗСПЗЗ06.12.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД (ОПФ) В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.13 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ЗЕМИ ОТ ОПФ ПО ЧЛ. 37и, АЛ. 13 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОП. 2019-2020Г18.10.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/