ТЕМАТА ЗА ЕСЕНТА ПРЕДСТАВИ ЛИТЕРАТУРНИЯ КЛУБ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ – „ГЕОПАРКОВЕТЕ И МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ - Виж повече   |  

Профил на купувача

Обществена поръчка

ДОКУМЕНТ: Процедура на договаряне без обявление

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

ПРЕДМЕT: „Авариен ремонт за подмяна покривна конструкция на училищна сграда СОУ „Христо Ботев – гр. Белоградчик”

Документация за участие можете да изтеглите ТУК 2.44 МВ

решение 1084-08.08.2014 г.

Доклад на Комисия назначена с Решение № 1062 от 06.08.2014 г. за провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП

Публикувано на: 29/07/2014

Обществена поръчка

ДОКУМЕНТ: Процедура на договаряне без обявление

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

ПРЕДМЕT:„Авариен ремонт за подмяна покривна конструкция на физкултурен салон към училищна сграда  СОУ „Христо Ботев – гр. Белоградчик”

Документация за участие можете да изтеглите  ТУК 2.42 МВ

Доклад на Комисия назначена с Решение № 1061 от 06.08.2014 г. за провеждане на процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.4 от ЗОП

решение 1085_08.08.2014 г.

Публикувано на:

Обществена поръчка

 

ДОКУМЕНТ: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

ПРЕДМЕT: Строително-монтажни работи за изграждане на зала за обществена трапезария с капацитет 120 места, санитарен възел с тоалетни и помещение за кухненски бокс, в което няма да се приготвя храна. Сградата монолитна конструкция, на един етаж с вход от улица за възможност за ползване на вътрешния двор. Ситуирана е в УПИ І-365, кв.3 гр.Белоградчик и оформя ъглов парцел.

Документация за участие можете да изтеглите ТУК 50 МВ

Протокол на комисия за разглеждане оценка и класиране

на подадените оферти в процедура зa възлагане на обществена поръчка вижте тук.pdf

Договор  СМР вижте тук 6.74 МВ

Прикачени файлове

Публикувано на:

`