МОБИЛНА КАСА НА СОФИЙСКАТА ОПЕРА И БАЛЕТ В ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – БЕЛОГРАДЧИК: ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ”, ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 0889 402057 - Виж повече   |  ТРЕТИ ЛЕТЕН ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2018 - Виж повече   |  

Профил на купувача

Обществена поръчка

ДОКУМЕНТ: Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 (борсова сделка)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Белоградчик

ПРЕДМЕТ: Борсова сделка за периодична доставка на гориво за отопление – дизелово гориво 0,001% S (маркиран червен) за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Белоградчик за отоплителен сезон 2014/2015 и 2015/2016 .

Решение за откриване на процедура:  тук pdf

Прикачени файлове

Публикувано на: 26/09/2014

`