ТЕМАТА ЗА ЕСЕНТА ПРЕДСТАВИ ЛИТЕРАТУРНИЯ КЛУБ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ – „ГЕОПАРКОВЕТЕ И МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ - Виж повече   |  

Профил на купувача

„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на страително-монтажни работи на обект: „Ремонт и преустройство на НЧ „Развитие“ в гр. Белоградчик“ по проект: Реконструкция и одобряване на съществуващи центрове за културни и сояиални услуги на територията на Община Белоградчик»

Покана Читалище 12.11

Прикачени файлове

Публикувано на: 12/11/2014

Застраховки „КАСКО“, „Злополука на местата“, „Гражданска отговорност на автомобилистите“ за МПС, собственост на община Белоградчик, Застраховка на имущество, Групова застраховка „Трудова злополука“, Застраховка „Живот“ на работници и слежители от Община Белоградчик по обособени позиции

Прикачени файлове

Публикувано на: 06/11/2014

Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строително-ремонтни работи на обект: „Аварийно възстановяване на мост при с. Върба

Прикачени файлове

Публикувано на: 31/10/2014

АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТ ПРИ С. ВЪРБА

Прикачени файлове

Публикувано на: 30/10/2014

Извършване на допълнителни СМР на обект „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр.Белоградчик“

Договор СМР_АБАК_ДС 04.12

Прикачени файлове

Публикувано на: 28/10/2014

`