ЗАВЪРШИ СЪСТЕЗАНИЕТО ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК БЕ ДОМАКИН НА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО КАНАДСКА БОРБА - Виж повече   |  

Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ I ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЕКТ 17 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ

Публикувано на: 26/10/2018

ПРОЦЕДУРА ЗА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБАТА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ I ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ ЗА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕЧИЩА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЕКТ 18 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СТАКЕВЦИ

Публикувано на:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 2/3 ИД.Ч. ОТ СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 50КВ.М, НА ЕДИН ЕТАЖ, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ. СЛАВЯНСКА №2

Публикувано на: 22/10/2018

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ –НИВИ, ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО РАБИША, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Публикувано на: 28/09/2018

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БУЛ. “СЪЕДИНЕНИЕ” В ГР. БЕЛОГРАДЧИК ОТ О.Т. 28 ДО О.Т. 37”

Номер на поръчката в АОП: 00287-2018-0013

 

Прикачени файлове

Публикувано на: 20/08/2018

`