КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „УПРАВИТЕЛ” НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ”– БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Обява24.01.2020

ОБЩСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ГОРИВА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА МПС И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, С ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА АД ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ”

  Прикачени файлове Решение за откриване на процедура27.01.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – НИВИ, ОТ ОПФ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СЛИВОВНИК, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛ. ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЛИВОВНИК07.01.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – НИВИ, ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ВЕЩИЦА И СТРУИНДОЛ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУБЛ. ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА ВЕЩИЦА И СТРУИНДОЛ07.01.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – НИВИ, ОТ ОПФ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО САЛАШ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛ. ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. САЛАШ07.01.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/