ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Обособена позиция № 1 –  „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2 – „Месо,месни продукти и риба“; Обособена позиция №3 – „Мляко, млечни продукти и яйца“; Обособена позиция №4 – “ Пресни плодове и зеленчуци“; Обособена позиция №5 -„Пакетирани, консервирани и други хранителни продукти“.   Прикачени файлове 1. Решение за откриване на процедура19.05.2020 2.… Прочети повече

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО „СЕЧ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД”

Прикачени файлове Заповед №423 от 22.04.2020г.22.04.2020 Приложения22.04.2020 Проект договор22.04.2020 Съдържание документация22.04.2020 Условия за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности-сеч,извоз и рампиране на дървесина на временен склад22.04.2020 ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛ ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА14.05.2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ – ОБЕКТ 1-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛ ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА16.04.2020 Документация31.03.2020 Технологични планове31.03.2020

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ”, ГР.БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Договор и приложения18.05.2020 1. Обява27.03.2020 2. Техническа спецификация27.03.2020 3. Инвестиционен проект27.03.2020 4. Договор за СМР-проект27.03.2020 5. Образци27.03.2020 Протокол09.04.2020

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЛОЗЕ, С ОБЩА ПЛОЩ 74.613 ДКА ОТ ОПФ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВЪРБА, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЛОЗЕ11.03.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/