ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“

Прикачени файлове ОБЯВА21.04.2021 ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ21.04.2021

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЕКСКУРЗОВОД” НА БЕЛОГРАДЧИШКАТА КРЕПОСТ

Прикачени файлове ОБЯВА19.04.2021

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР”

Прикачени файлове ОБЯВА15.02.2021 ЗАЯВЛЕНИЕ15.02.2021

ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ И НА ЛИЦА, КОИТО ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДОБРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.14 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА01.02.2021 СПИСЪК ИМОТИ01.02.2021

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПРЕМЕСТВАЕМО СЪОРЪЖЕНИЕ №4, НАХОДЯЩО СЕ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, УЛ.”ЦОЛО ТОДОРОВ”

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА25.01.2021

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик