ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН НА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ – ОБЕКТ 1-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове Документация31.03.2020 Технологични планове31.03.2020

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ”, ГР.БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове 1. Обява27.03.2020 2. Техническа спецификация27.03.2020 3. Инвестиционен проект27.03.2020 4. Договор за СМР-проект27.03.2020 5. Образци27.03.2020

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЛОЗЕ, С ОБЩА ПЛОЩ 74.613 ДКА ОТ ОПФ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВЪРБА, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ – ЛОЗЕ11.03.2020

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ 82.00 КВ.М. ЧАСТ ОТ МАСИВНА СГРАДА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 386.00 КВ.М. НА ЕДИН ЕТАЖ, ИЗГРАДЕНА ПРЕЗ 1976Г. В УПИ III, КВ.49 ПО ПЛАНА НА ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, СЪГЛАСНО АОС №701/11.07.2018Г.

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЧАСТ ОТ МАСИВНА СГРАДА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ10.03.2020

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ” И ПОСЛЕДВАЩО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БЕЛОГРАДЧИК” ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Прикачени файлове Договор ОП № 126.03.2020 Договор ОП № 226.03.2020 1.Обява14.02.2020 2. Техническа-спецификация ОП 114.02.2020 3. Техническа-спецификация ОП 214.02.2020 4.Проект на договор ОП № 114.02.2020 5.Проект на договор ОП № 214.02.2020 Образци14.02.2020 Протокол05.03.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/