ТУРЛАЦИ И ТОРЛАЦИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ СЕ СРЕЩНАХА В САЛАШ И БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  ГРЕЙНАХА СВЕТЛИНИТЕ НА КОЛЕДНАТА ЕЛХА В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  

Профил на купувача

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД (ОПФ) В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, РЕГИСТРИРАНИ В ИНТЕГРИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАБХ, СЪГЛАСНО ЧЛ.37И, АЛ.14 ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 ГОДИНА

Публикувано на: 06/12/2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАД „ВЪЗРАЖДАНЕ, ГР. БЕЛОГРАДЧИК“

 

Номер на поръчката в АОП: 00287-2019-0009

Публикувано на:

ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ” – БЕЛОГРАДЧИК, ПО ПОЗИЦИИ

Публикувано на: 29/11/2019

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКАТА И ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Публикувано на: 26/11/2019

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД–ВИДИН И РАЙОНЕН СЪД-БЕЛОГРАДЧИК, С МАНДАТ 2020г. – 2024г., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА НЕЙНОТО ПРОВЕЖДАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗАПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗБОРА

Публикувано на: 20/11/2019

`