„ГОРЧИВИ ГРОЗДОВИ ЗЪРНА“ - Виж повече   |  БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА - Виж повече   |  

Профил на купувача

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Публикувано на: 13/08/2019

ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 100.00 КВ.М В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 03616.501.1374 И АДМ. АДРЕС: ГРАД БЕЛОГРАДЧИК, БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ” №31

Публикувано на:

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 – „Доставка на специализирано медицинско обзавеждане и оборудване”

Обособена позиция № 2 – „Доставка на обзавеждане с мебели”

Обособена позиция № 3 – „Доставка на електрическо оборудване”

Обособена позиция № 4 – „Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане”

 

Публикувано на: 06/08/2019

`