ПУБЛИЧНА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН С ПЛОЩ ОТ 20.00 КВ.М., ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ /КАРАВАНА/ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 61011.206.47 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАБИША, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, ДО ИЗХОДА НА ПЕЩЕРА „МАГУРА”

Прикачени файлове ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА27.07.2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – ОБЕКТ 5-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОБЕКТ 5-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК24.07.2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – ОБЕКТ 4-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – ОБЕКТ 4-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК24.07.2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – ОБЕКТ 2-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – ОБЕКТ 2-2020 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК23.07.2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОСТАНАЛИТЕ СВОБОДНИ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД СЪГЛАСНО ЧЛ. 37И, АЛ. 13 ОТ ЗСПЗЗ

Прикачени файлове ЗАПОВЕД17.07.2020 СПИСЪК ПО ЧЛ. 37и, ал. 1317.07.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/