ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Информация за сключен Договор за БФП: Договор за Безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP001-5.001-0016-C01 „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик” Финансираща програма: Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“ Управляващ орган на ОПРР 2014-2020: Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ Процедура за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа… Прочети повече

Обява пресконференция

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, На 30.03.2018 г., от 11.00 часа в заседателна зала /ет. 2/ на Община Белоградчик, ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“, Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-5.001-0016-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. ЗАПОВЯДАЙТЕ!   Дневен ред: 30 март 2017 г., 11:00-12:30… Прочети повече

Проект „Повишаване на енергийна ефективност в сгради на държавната администрация – Районен съд и прокуратура, гр. Белоградчик”, ДФБП № BG16RFOP001-2.001-0135-C01

Обща цел: намаляване на потреблението на енергия, емисиите на парниковите газове, подобряване средата на живот. Специфичната цел подобряване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – Районен съд и прокуратура – Белоградчик. Обща стойност: 207 057.86 лв. Национално съфинансиране – 31 058.68 (15%) Европейско съфинансиране – 175 999.18 (85%) Дата на стартиране – 02.11.2016… Прочети повече

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

Община Белоградчик е сключила договор за отпускане на  безвъзмездна финансова помощ № 05/07/2/0/00589 от 21.12.2017г. с Държавен фонд “Земеделие“ за изпълнение на одобрен проект и сключен договор за отпускане на финансова помощ № 05/07/2/0/00589 от 21.12.2017г., осъществяван в рамките на Програма за селските райони 2014-2020, подмярка 7.2 от Мярка 7. В рамките на проекта се… Прочети повече

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

Община Белоградчик е сключила договор за отпускане на  безвъзмездна финансова помощ № 05/07/2/0/00627 от 21.12.2017г. с Държавен фонд “Земеделие“ за изпълнение на одобрен проект и сключен договор за отпускане на финансова помощ № 05/07/2/0/00627 от 21.12.2017г., осъществяван в рамките на Програма за селските райони 2014-2020, подмярка 7.2 от Мярка 7. В рамките на проекта се… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/