ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

Решения

Решения на Общински съвет №619 – №635 за 2014год.

Прикачени файлове

Публикувано на: 21/11/2014

Решения на Общински съвет №596 – №618 за 2014год.

Прикачени файлове

Публикувано на: 27/10/2014

Решения на Общински съвет №588 – №591 за 2014год.

Публикувано на: 19/09/2014

Решения на Общински съвет №567 – №579 за 2014год.

Прикачени файлове

Публикувано на: 18/07/2014

`