Решения на Общински съвет №123-№135 за 2020 г.

Прикачени файлове решение №12303.09.2020 решение №12403.09.2020 решение №12503.09.2020 решение №12603.09.2020 решение №12703.09.2020 решение №12803.09.2020 решение №12903.09.2020 решение №13003.09.2020 решение №13103.09.2020 решение №13203.09.2020 решение №13303.09.2020 решение №13403.09.2020 решение №13503.09.2020

Решения на Общински съвет №106-№122 за 2020 г.

Прикачени файлове решение №10610.08.2020 решение №10710.08.2020 решение №10810.08.2020 решение №10910.08.2020 решение №11010.08.2020 решение №11110.08.2020 решение №11210.08.2020 решение №11310.08.2020 решение №11410.08.2020 решение №11510.08.2020 решение №11610.08.2020 решение №11710.08.2020 решение №11810.08.2020 решение №11910.08.2020 решение №12010.08.2020 решение №12110.08.2020 решение №12210.08.2020

Решения на Общински съвет №93-№105 за 2020 г.

Прикачени файлове решение №9303.07.2020 решение №9403.07.2020 решение №9503.07.2020 решение №9603.07.2020 решение №9703.07.2020 решение №9803.07.2020 решение №9903.07.2020 решение №10003.07.2020 решение №10103.07.2020 решение №10203.07.2020 решение №10303.07.2020 решение №10403.07.2020 решение №10503.07.2020

Решения на Общински съвет №80-№92 за 2020 г.

Прикачени файлове решение №8001.06.2020 решение №8101.06.2020 решение №8201.06.2020 решение №8301.06.2020 решение №8401.06.2020 решение №8501.06.2020 решение №8601.06.2020 решение №8701.06.2020 решение №8801.06.2020 решение №8901.06.2020 решение №9001.06.2020 решение №9101.06.2020 решение №9201.06.2020

Решения на Общински съвет №72-№79 за 2020 г.

Прикачени файлове решение №7201.04.2020 решение №7301.04.2020 решение №7401.04.2020 решение №7501.04.2020 решение №7601.04.2020 решение №7701.04.2020 решение №7801.04.2020 решение №7901.04.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/