ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 27.10.2017 Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 27.10.2017 г.24.10.2017

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 09.10.2017 Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 09.10.2017 г.06.10.2017

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 28.09.2017 Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 28.09.2017 г.29.09.2017

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 12.09.2017 Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 12.09.2017 г.11.09.2017

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.08.2017 Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.08.2017 г.25.08.2017

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/