ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 28.11.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 28.11.2018г23.11.2018

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 31.10.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 31.10.2018 г.26.10.2018

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 27.09.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 27.09.2018 г21.09.2018

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 23.08.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 23.08.2018 г20.08.2018

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.07.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.07.2018г26.07.2018

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/