ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 28.03.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 28.03.2018 г25.03.2018

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 28.02.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 28.02.2018 г.27.02.2018

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 31.01.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 31.01.2018 г.26.01.2018

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 20.12.2017 Г.

Прикачени файлове Проект за дневен ред за 20.12.2017 г.18.12.2017

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 27.10.2017 Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 27.10.2017 г.24.10.2017

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/