ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 23.08.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 23.08.2018 г20.08.2018

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.07.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.07.2018г26.07.2018

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 15.06.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 15.06.2018г13.06.2018

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.05.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.05.2018г28.05.2018

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 27.04.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 27.04.2018г.24.04.2018

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/