ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 05.03.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 05.03.2019 г08.03.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 28.02.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 28.02.2019г26.02.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.01.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.01.2019 г25.01.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 18.12.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 18.12.2018 г14.12.2018

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 28.11.2018Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 28.11.2018г23.11.2018

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/