ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 13.06.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 13.06.2019г11.06.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 10.05.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 10.05.2019г08.05.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 18.04.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 18.04.2019г15.04.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 25.03.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 25.03.2019г.25.03.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 05.03.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 05.03.2019 г08.03.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/