ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 10.09.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 10.09.2019г05.09.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 16.08.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 16.08.2019г10.08.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 09.08.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 09.08.2019г07.08.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 09.07.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 09.07.2019г05.07.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 13.06.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 13.06.2019г11.06.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/