ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 02.12.2019Г.

Прикачени файлове Проект дневен ред за 02.12.2019г26.11.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 18.11.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 18.11.2019г15.11.2019

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА – 11.11.2019Г.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 10.09.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 10.09.2019г05.09.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 16.08.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 16.08.2019г10.08.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/