ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.09.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.09.2020г.25.09.2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 28.08.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 28.08.2020г24.08.2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.07.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.07.2020г27.07.2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.06.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.06.2020г24.06.2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 28.05.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 28.05.2020г.22.05.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/