ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 28.10.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 28.10.2021г.22.10.2021

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 29.09.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 29.09.2021г24.09.2021

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.08.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.08.2021г.24.08.2021

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 27.07.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 27.07.2021г.22.07.2021

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 23.06.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 23.06.2021г.18.06.2021