ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 09.08.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 09.08.2019г07.08.2019

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 15-дневен срок от публикуването /до 13.08.2019 г./ на настоящия проект за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg., се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения… Прочети повече

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 22.08.2019г./ на настоящия проект за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община… Прочети повече

Решения на Общински съвет №659-№671 за 2019 г.

Прикачени файлове решение №65916.07.2019 решение №66016.07.2019 решение №66116.07.2019 решение №66216.07.2019 решение №66316.07.2019 решение №66416.07.2019 решение №66516.07.2019 решение №66616.07.2019 решение №66716.07.2019 решение №66816.07.2019 решение №66916.07.2019 решение №67016.07.2019 решение №67116.07.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 09.07.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 09.07.2019г05.07.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/