КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2020-2023

Прикачени файлове Краткосрочна програма възобновяеми източници и биогорива на общ. Белоградчик 2020-202302.01.2020

Решения на Общински съвет №31-№38 за 2019 г.

Прикачени файлове решение №2102.01.2020 решение №2202.01.2020 решение №2302.01.2020 решение №2402.01.2020 решение №2502.01.2020 решение №2602.01.2020 решение №2702.01.2020 решение №2802.01.2020 решение №2902.01.2020 решение №3002.01.2020 решение №3102.01.2020 решение №3202.01.2020 решение №3302.01.2020 решение №3402.01.2020 решение №3502.01.2020 решение №3602.01.2020 решение №3702.01.2020 решение №3802.01.2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.12.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.12.2019г.20.12.2019

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 14-дневен срок от публикуването /до 20.12.2019 г./ на настоящия проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се предоставя  възможност на заинтересованите лица да… Прочети повече

Решения на Общински съвет №12-№20 за 2019 г.

Прикачени файлове решение №1204.12.2019 решение №1304.12.2019 решение №1404.12.2019 решение №1504.12.2019 решение №1604.12.2019 решение №1704.12.2019 решение №1804.12.2019 решение №1904.12.2019 решение №2004.12.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/