ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 10.09.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 10.09.2019г05.09.2019

Решениe №672 на Общински съвет за 2019 г.

Прикачени файлове решение № 67223.08.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 16.08.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 16.08.2019г10.08.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 09.08.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 09.08.2019г07.08.2019

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 15-дневен срок от публикуването /до 13.08.2019 г./ на настоящия проект за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg., се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/