ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.01.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.01.2020г24.01.2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Справка за постъпилите предложения и становища от обществените консултацииНа основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 15.02.2020г./ на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик на интернет страница… Прочети повече

Състав на постоянните комисии на ОБС – Белоградчик (мандат 2019-2023г.)

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБС БЕЛОГРАДЧИК – мандат 2019-2023г. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове и туризъм Председател: Ангел Милчев Георгиев Членове: 1. Тодор Кирилов Цеков; 2. Мирослава Чавдарова Димитрова; 3. Людмил Николов Алексиев; 4.Александър Кольов Алексиев. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване Председател: Валентин Николов Драгомански… Прочети повече

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2020-2023

Прикачени файлове Краткосрочна програма възобновяеми източници и биогорива на общ. Белоградчик 2020-202302.01.2020

Решения на Общински съвет №31-№38 за 2019 г.

Прикачени файлове решение №2102.01.2020 решение №2202.01.2020 решение №2302.01.2020 решение №2402.01.2020 решение №2502.01.2020 решение №2602.01.2020 решение №2702.01.2020 решение №2802.01.2020 решение №2902.01.2020 решение №3002.01.2020 решение №3102.01.2020 решение №3202.01.2020 решение №3302.01.2020 решение №3402.01.2020 решение №3502.01.2020 решение №3602.01.2020 решение №3702.01.2020 решение №3802.01.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ







РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/