ТЕМАТА ЗА ЕСЕНТА ПРЕДСТАВИ ЛИТЕРАТУРНИЯ КЛУБ В БЕЛОГРАДЧИК - Виж повече   |  БЕЛОГРАДЧИК БЕ ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОРУМ – „ГЕОПАРКОВЕТЕ И МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО“ - Виж повече   |  

Общински съвет

Състав на постоянните комисии на ОБС – Белоградчик

Състав на постоянните комисии на ОБС – Белоградчик

мандат 2015 – 2019 г.

 

Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове и туризъм

Председател:

Ангел Милчев Георгиев

Членове:

1. Мирослав Иванов Вътев

2. Красен Петров Христов

3. Илиян Георгиев Илиев

4. Яни Емилов Велизаров

 

Комисия по устройство на територията, пътна и селишна мрежа, околна среда и благоустрояване

Председател:

Илиян Георгиев Илиев

Членове:

1. Венелина Колева Латинова

2. Радослав Любенов Живков

3. Румен Георгиев Цанков

4. Нина Петрова Антова

 

Комисия по култура,образование, здравеопазване, социални дейности и спорт

Председател:

Нина Петрова Антова

Членове:

1. Емил Евгениев Цанков

2. Александър Кольов Алексиев

3. Красен Петров Христов

4. Мирослав Иванов Вътев

 

Постоянна комисия за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Председател:

Любомир Иванов Димитров

Членове:

1. Ангел Милчев Георгиев

2. Емил Евгениев Цанков

3. Радослав Любенов Живков

4. Яни Емилов Велизаров

 

Публикувано на: 23/01/2014

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОГРАДЧИК

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОГРАДЧИК

мандат 2015 – 2019 г.

 

Мирослава Чавдарова Димитрова – Председател

Александър Кольов Алексиев – Зам. председател

Ангел Милчев Георгиев

Венелина Колева Латинова

Емил Евгениев Цанков

Илиян Георгиев Илиев

Красен Петров Христов

Любомир Димитров Иванов

Радослав Любенов Живков

Мирослав Иванов Вътев

Нина Петрова Антова

Румен Георгиев Цанков

 

Декларации по ЗПУКИ:

 

 

Прикачени файлове

Публикувано на:

`