НА ТОДОРОВДЕН В САЛАШ - Виж повече   |  ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК И АСОЦИАЦИЯТА НА ЕКСКУРЗОВОДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРОВЕЖДАТ ИНФОРМАЦИОННО ПЪТУВАНЕ - Виж повече   |  

Общински съвет

ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 31.12.2018г./ на настоящия проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg., се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на наредба на e-mail: kmet@belogradchik.bg или писмено в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6. /дата на публикуване – 01.12.2018 г./

Отговорен служител: Елеонора Георгиева
Email: kmet@belogradchik.bg
Дата на откриване: 01.12.2018г.
Дата на приключване: 31.12.2018г.

Публикувано на: 01/12/2018

`