ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик, Общински съвет – Белоградчик, на осн. чл. 26 и сл. от ЗНА, ОБЯВЯВА, че в процеса по изработване на проекта се провеждат обществени консултации с гражданите… Прочети повече

ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕЖИМ НА ЕДНОПОСОЧНО ДВИЖЕНИЕ ПО ГЛАВНА УЛИЦА – „КНЯЗ БОРИС I” ГР. БЕЛОГРАДЧИК, В ПОСОКА ОТ ЦЕНТЪРА КЪМ БЕЛОГРАДЧИШКА КРЕПОСТ И ОТМЯНА НА ВСИЧКИ ЗАБРАНИ ЗА ПРЕСТОЙ И/ИЛИ ПАРКИРАНЕ ПО ГЛАВНА УЛИЦА „КНЯЗ БОРИС I” ЗА ПЕРИОДА ОТ 1 АПРИЛ ДО 31 ОКТОМВРИ ЕЖЕГОДНО

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в не по-малко от 30-дневен срок от публикуването /до 20.04.2020г., вкл./ на настоящото предложение за определяне режим на еднопосочно движение по главна улица – „Княз Борис I” гр. Белоградчик, в посока от центъра към Белоградчишка крепост и отмяна на всички… Прочети повече

СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, АНАЛИЗИ, ОТЧЕТИ

Прикачени файлове Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Белоградчик за 2019 г02.07.2020 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ01.06.2020 Програма за енергийна ефективност на община Белоградчик 2020-202601.06.2020 ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020Г. – допълнения01.06.2020 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2020г.01.04.2020… Прочети повече

Решения на Общински съвет №58-№71 за 2020 г.

Прикачени файлове решение №5804.03.2020 решение №5904.03.2020 решение №6004.03.2020 решение №6104.03.2020 решение №6204.03.2020 решение №6304.03.2020 решение №6404.03.2020 решение №6504.03.2020 решение №6604.03.2020 решение №6704.03.2020 решение №6804.03.2020 решение №6904.03.2020 решение №7004.03.2020 решение №7104.03.2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 27.02.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 27.02.2020г21.02.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/