СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕЛОГРАДЧИК (2019-2023г.)

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ С БЕЛОГРАДЧИК мандат 2019-2023г Прикачени файлове СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИ С БЕЛОГРАДЧИК мандат 2019-2023г17.02.2020

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 2020-2021Г.

Прикачени файлове ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ04.02.2020

ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 Г.

Прикачени файлове ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 Г.04.02.2020

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 Г.

Прикачени файлове ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 г.04.02.2020

Решения на Общински съвет №39-№57 за 2020 г.

Прикачени файлове решение №3904.02.2020 решение №4004.02.2020 решение №4104.02.2020 решение №4204.02.2020 решение №4304.02.2020 решение №4404.02.2020 решение №4504.02.2020 решение №4604.02.2020 решение №4704.02.2020 решение №4804.02.2020 решение №4904.02.2020 решение №5004.02.2020 решение №5104.02.2020 решение №5204.02.2020 решение №5304.02.2020 решение №5404.02.2020 решение №5504.02.2020 решение №5604.02.2020 решение №5704.02.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/