ПОЕТИЧНА ВЕЧЕР, ПОСВЕТЕНА НА ТВОРЧЕСТВОТО НА РОБЕРТ БЪРНС - Виж повече   |  „БЕЗПРЕДЕЛНИЯТ КОСМОС НА ЧОВЕШКИЯ УМ“ - Виж повече   |  

Общински съвет

Решения на Общински съвет №688 – №700 за 2015год.

Прикачени файлове

Публикувано на: 24/02/2015

Решения на Общински съвет №668 – №687 за 2015год.

Прикачени файлове

Публикувано на: 25/01/2015

`