СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, АНАЛИЗИ, ОТЧЕТИ

Прикачени файлове ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2020г.01.04.2020 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 202004.03.2020 СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 2019-202304.03.2020

Решения на Общински съвет №58-№71 за 2020 г.

Прикачени файлове решение №5804.03.2020 решение №5904.03.2020 решение №6004.03.2020 решение №6104.03.2020 решение №6204.03.2020 решение №6304.03.2020 решение №6404.03.2020 решение №6504.03.2020 решение №6604.03.2020 решение №6704.03.2020 решение №6804.03.2020 решение №6904.03.2020 решение №7004.03.2020 решение №7104.03.2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 27.02.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 27.02.2020г21.02.2020

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове Альоша Вътков – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ20.02.2020 Ангел Боянов – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ20.02.2020 Ангел Георгиев – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ20.02.2020 Боян Иванов – Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ20.02.2020 Валентин… Прочети повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 19.03.2020г./ на настоящия проект на Наредба за насърчаване на инвестициите в община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/