ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 08.04.2020Г.

Решения на Общински съвет №72-№79 за 2020 г.

Прикачени файлове решение №7201.04.2020 решение №7301.04.2020 решение №7401.04.2020 решение №7501.04.2020 решение №7601.04.2020 решение №7701.04.2020 решение №7801.04.2020 решение №7901.04.2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 26.03.2020Г.

Прикачени файлове Проект дневен ред за 26.03.2020г20.03.2020

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2020 – 2026 Г.

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 20.04.2020 г./ на настоящия проект на Програма за енергийна ефективност на Община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg., се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища… Прочети повече

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик, Общински съвет – Белоградчик, на осн. чл. 26 и сл. от ЗНА, ОБЯВЯВА, че в процеса по изработване на проекта се провеждат обществени консултации с гражданите… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/