ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.08.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.08.2021г.24.08.2021

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2021 – 2027 Г.

В 30-дневен срок от публикуването /до 13.09.2021 г./ на настоящия проект на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белоградчик 2021 – 2027 г.” на интернет страница на общината www.belogradchik.bg., се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на програмата на e-mail: kmet@belogradchik.bg… Прочети повече

Решения на Общински съвет №243 – №253

Прикачени файлове решение №24330.07.2021 решение №24430.07.2021 решение №24530.07.2021 решение №24630.07.2021 решение №24730.07.2021 решение №24830.07.2021 решение №24930.07.2021 решение №25030.07.2021 решение №25130.07.2021 решение №25230.07.2021 решение №25330.07.2021

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕЛОГРАДЧИК, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ИВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Във връзка с изготвен Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Белоградчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на осн. чл. 26 от Закона за нормативните актове, в процеса по изработване на проекта се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Заинтересованите лица могат да представят предложения… Прочети повече

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 27.07.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 27.07.2021г.22.07.2021