КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2013 – 2016г.

Прикачени файлове КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗП. НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩ. БЕЛОГРАДЧИК 2013-201613.09.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 10.09.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 10.09.2019г05.09.2019

Решениe №672 на Общински съвет за 2019 г.

Прикачени файлове решение № 67223.08.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 16.08.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 16.08.2019г10.08.2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 09.08.2019Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 09.08.2019г07.08.2019

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/