ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.09.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.09.2020г.25.09.2020

Решения на Общински съвет №123-№135 за 2020 г.

Прикачени файлове решение №12303.09.2020 решение №12403.09.2020 решение №12503.09.2020 решение №12603.09.2020 решение №12703.09.2020 решение №12803.09.2020 решение №12903.09.2020 решение №13003.09.2020 решение №13103.09.2020 решение №13203.09.2020 решение №13303.09.2020 решение №13403.09.2020 решение №13503.09.2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 28.08.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 28.08.2020г24.08.2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 20.09.2020г./ на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и  администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg,… Прочети повече

Решения на Общински съвет №106-№122 за 2020 г.

Прикачени файлове решение №10610.08.2020 решение №10710.08.2020 решение №10810.08.2020 решение №10910.08.2020 решение №11010.08.2020 решение №11110.08.2020 решение №11210.08.2020 решение №11310.08.2020 решение №11410.08.2020 решение №11510.08.2020 решение №11610.08.2020 решение №11710.08.2020 решение №11810.08.2020 решение №11910.08.2020 решение №12010.08.2020 решение №12110.08.2020 решение №12210.08.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/