ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Във връзка с изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик, на осн. чл. 26 от Закона за нормативните актове, в процеса по изработване на проекта се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Заинтересованите лица… Прочети повече

Решения на Общински съвет №93-№105 за 2020 г.

Прикачени файлове решение №9303.07.2020 решение №9403.07.2020 решение №9503.07.2020 решение №9603.07.2020 решение №9703.07.2020 решение №9803.07.2020 решение №9903.07.2020 решение №10003.07.2020 решение №10103.07.2020 решение №10203.07.2020 решение №10303.07.2020 решение №10403.07.2020 решение №10503.07.2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.06.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.06.2020г24.06.2020

Решения на Общински съвет №80-№92 за 2020 г.

Прикачени файлове решение №8001.06.2020 решение №8101.06.2020 решение №8201.06.2020 решение №8301.06.2020 решение №8401.06.2020 решение №8501.06.2020 решение №8601.06.2020 решение №8701.06.2020 решение №8801.06.2020 решение №8901.06.2020 решение №9001.06.2020 решение №9101.06.2020 решение №9201.06.2020

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 28.05.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 28.05.2020г.22.05.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/