ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.01.2020Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.01.2020г24.01.2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 15.02.2020г./ на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се предоставя  възможност на заинтересованите… Прочети повече

Състав на постоянните комисии на ОБС – Белоградчик (мандат 2019-2023г.)

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБС БЕЛОГРАДЧИК – мандат 2019-2023г. Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове и туризъм Председател: Ангел Милчев Георгиев Членове: 1. Тодор Кирилов Цеков; 2. Мирослава Чавдарова Димитрова; 3. Людмил Николов Алексиев; 4.Александър Кольов Алексиев. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване Председател: Валентин Николов Драгомански… Прочети повече

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2020-2023

Прикачени файлове Краткосрочна програма възобновяеми източници и биогорива на общ. Белоградчик 2020-202302.01.2020

Решения на Общински съвет №31-№38 за 2019 г.

Прикачени файлове решение №2102.01.2020 решение №2202.01.2020 решение №2302.01.2020 решение №2402.01.2020 решение №2502.01.2020 решение №2602.01.2020 решение №2702.01.2020 решение №2802.01.2020 решение №2902.01.2020 решение №3002.01.2020 решение №3102.01.2020 решение №3202.01.2020 решение №3302.01.2020 решение №3402.01.2020 решение №3502.01.2020 решение №3602.01.2020 решение №3702.01.2020 решение №3802.01.2020

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ
https://www.facebook.com/