„ГОРЧИВИ ГРОЗДОВИ ЗЪРНА“ - Виж повече   |  БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА - Виж повече   |  

Общински съвет

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 15-дневен срок от публикуването /до 13.08.2019 г./ на настоящия проект за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg., се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на наредба на e-mail: kmet@belogradchik.bg или писмено в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6. /дата на публикуване – 29.07.2019 г./

Отговорен служител: Николай Димитров
Email: kmet@belogradchik.bg
Дата на откриване: 29.07.2019г.
Дата на приключване:

Публикувано на: 29/07/2019

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 22.08.2019г./ на настоящия проект за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg., се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на наредба на e-mail: kmet@belogradchik.bg или писмено в Центъра за услуги и информация на община Белоградчик, гр. Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6. /дата на публикуване – 23.07.2019 г./

Отговорен служител: Жанета Николова
Email: kmet@belogradchik.bg
Дата на откриване: 23.07.2019г.
Дата на приключване:  

Публикувано на: 23/07/2019

Решения на Общински съвет №659-№671 за 2019 г.

Публикувано на: 16/07/2019

`