ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 29.09.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 29.09.2021г24.09.2021

Решения на Общински съвет №254 – №269

Прикачени файлове решение №25401.09.2021 решение №25501.09.2021 решение №25601.09.2021 решение №25701.09.2021 решение №25801.09.2021 решение №25901.09.2021 решение №26001.09.2021 решение №26101.09.2021 решение №26201.09.2021 решение №26301.09.2021 решение №26401.09.2021 решение №26501.09.2021 решение №26601.09.2021 решение №26701.09.2021 решение №26801.09.2021 решение №26901.09.2021

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, във връзка с чл. 6д, ал. 2 от Закона за защита при бедствия в 30-дневен срок от публикуването /до 01.10.2021г./ на настоящия проект на общинска програма за намаляване на риска от бедствия на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се… Прочети повече

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 30.08.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 30.08.2021г.24.08.2021

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 2021 – 2027 Г.

В 30-дневен срок от публикуването /до 13.09.2021 г./ на настоящия проект на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Белоградчик 2021 – 2027 г.” на интернет страница на общината www.belogradchik.bg., се предоставя  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и възражения и изразят становища по проекта на програмата на e-mail: kmet@belogradchik.bg… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик