ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 25.02.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 25.02.2021г18.02.2021

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 11.03.2021г./ на настоящия проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg, се предоставя  възможност на заинтересованите… Прочети повече

Решения на Общински съвет №169 и №186

Прикачени файлове решение №16901.02.2021 решение №17001.02.2021 решение №17101.02.2021 решение №17201.02.2021 решение №17301.02.2021 решение №17401.02.2021 решение №17501.02.2021 решение №17601.02.2021 решение №17701.02.2021 решение №17801.02.2021 решение №17901.02.2021 решение №18001.02.2021 решение №18101.02.2021 решение №18201.02.2021 решение №18301.02.2021 решение №18401.02.2021 решение №18501.02.2021 решение №18601.02.2021

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ЗА 25.01.2021Г.

Прикачени файлове Проект на дневен ред за 25.01.2021г21.01.2021

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВНА ЗАЩИТА НА СЕЛИЩНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 30-дневен срок от публикуването /до 15.02.2021 г./ на настоящия проект на Наредба за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на територията на община Белоградчик на интернет страница на общината www.belogradchik.bg., се предоставя  възможност на заинтересованите лица да… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик