Дейност

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните: Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на община Белограчик, издирва и установява съвместно с инспектор Детска педагогическа стая и Дирекция „Социално подпомагане” – Белоградчик малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взима мерки за техната социална защита и развитие; Разглежда възпитателни… Прочети повече