Стандарти за обслужване

I. ОТНОШЕНИЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ Предоставяне на еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към всички граждани, независимо от техните потребности, социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход и религиозни убеждения; Любезно и отзивчиво отношение към всички граждани; Спазване на конфиденциалност по запитванията, исканията и жалбите на всеки гражданин; Служителите отговарят на въпроси на гражданите, в… Прочети повече