МБАЛ „ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ” ЕООД

Първите сведения за болнично заведение в Белоградчик датират още преди Освобождението през 1878 г. То се е намирало в турския гарнизон. Последователно болницата се ръководи от 18 директора. МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски” ЕООД е с 100% общинско участие, със седалище гр. Белоградчик, ул. „Христо Ботев”№ 34. На територията на болницата има разкрит ФСМП и… Прочети повече

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЕЛОГРАДЧИК

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ВИДИН, ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – БЕЛОГРАДЧИК Контакти: адрес: 3900 Белоградчик, ул. „Христо Ботев“ № 34 Телефон.: 112

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ и ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

“ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” е социална услуга, създадена за изхранване по домовете на самотно живеещи възрастни хора и такива с увреждания. Капацитетът му е 120 места. Обслужваните потребители са от град Белоградчик и всичките села на територията на общината. Основната цел на услугата е оказване на социална подкрепа на нуждаещите се лица в общността. Храната се… Прочети повече

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/