ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ 31.12.2019Г.

Прикачени файлове Публичен регистър на издадените Заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения през 2019г.03.01.2020

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ 31.12.2019Г.

Прикачени файлове Публичен регистър на издадените Заповеди за изработване на ПУП и техните изменения през 2019г.03.01.2020

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПЕРИОДА 17.12.2018Г. – 07.10.2019Г.

Прикачени файлове Регистър на издадените индивидуални административни актове за периода 17.12.2018г.-07.10.2019г24.10.2019

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КЪМ 25.09.2019 Г. АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КЪМ 25.09.2019 Г. АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ25.09.2019

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КЪМ 25.09.2019 Г. АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КЪМ 25.09.2019 Г. АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ25.09.2019