ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КЪМ 25.09.2019 Г. АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ КЪМ 25.09.2019 Г. АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ25.09.2019

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2018 Г. АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2018 Г. АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ04.01.2019

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2018 Г. АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Прикачени файлове ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ПРЕЗ 2018 Г. АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ04.01.2019

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ КЪМ 17.12.2018Г.

Прикачени файлове Регистър на издадените индивидуални административни актове през 2018г20.12.2018

СПИСЪК НА РАЗСЕКРЕТЕНИ ДОКУМЕНТИ ПО §9 ОТ ЗЗКИ

СПИСЪК НА РАЗСЕКРЕТЕНИ ДОКУМЕНТИ

Достъп за хора с увреждания

Радио Белоградчик

ОУП на община Белоградчик

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ", ФИЛИАЛ ВИДИН

РУ

https://www.facebook.com/