РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПЕРИОДА 17.12.2018Г. – 31.12.2020Г.

Прикачени файлове Регистър на издадените индивидуални административни актове за периода 17.12.2018г -31.12.2020г19.03.2021

СПИСЪК НА ОБЩИНСКИ СПОРТНИ ОБЕКТИ, КОИТО ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ПРЕДВИЖДА ДА БЪДАТ ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2021 Г. ПО РЕДА НА ЗФВС

Прикачени файлове СПИСЪК на общински спортни обекти за отдаване под наем през 2021 г. по реда на ЗФВС15.03.2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ 31.12.2020Г.

Прикачени файлове Публичен регистър на издадените заповеди за изработване на ПУП и техните изменения през 2020г.26.02.2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПУП И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ 31.12.2020Г.

Прикачени файлове Публичен регистър на издадените Заповеди за одобряване на ПУП и техните изменения през 2020г.26.02.2021

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗИФП И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

Прикачени файлове Публичен регистър на подадените ЗИФП и сключени договори25.03.2020