1.ЗБППМН 2.ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3.Закон за борба с трафика на хора 4.Конвенция на ООН за правата на детето 5.Минимални стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните 6.ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИТЕ КОМИСИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ Прикачени файлове 6.ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИТЕ КОМИСИИ ЗА… Прочети повече