Средно училище „Христо Ботев”

 Материална База За творческата атмосфера в СУ „Христо Ботев”, гр. Белоградчик, допринасят интериорът на ремонтираната сграда и много добре оборудваните кабинети по биология, химия, география, и други предмети. На разположение на учениците са два компютърни кабинета с непрекъснат сателитен достъп до интернет. Физкултурният салон към училището е добре оборудван, с всички необходими удобства за приятно… Прочети повече

Начално училище „Васил Левски”

Начално училище „Васил Левски” е самостоятелно, средищно училище. Основната мисия е да се подготвят децата на Белоградчик и близките селища около него за техния реален старт в живота.Училището разполага с 10 класни стаи, 1 компютърен кабинет, 1 ресурсен кабинет, медицински кабинет, библиотека, физкултурен салон, 3 спортни площадки. Целите и приоритетитена училището са подчинени на мисията… Прочети повече

Общинска образователна система

Общинската образователна система се състои от следните звена: 1. Предучилищни заведения – Детска градина “Иглика” – гр. Белоградчик; 2.  Училища – НУ “Васил Левски” и СУ “Христо Ботев”, намиращи се в гр. Белоградчик, и ОУ “Васил Априлов” – с. Рабиша; 3.  Обслужващи звена – Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс, Младежки дом и… Прочети повече