Стартираща пресконференция по проект „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда и на сграда ПОС за предоставяне на образователни и социални услуги в гр. Белоградчик” - Виж повече   |  НА ПЕТДЕСЕТНИЦА В МАХАЛА КУЦАРОВЦИ - Виж повече   |  ЗАПОЧНА ПРОДАЖБАТА НА БИЛЕТИ ЗА ЛЕТНИЯ ФЕСТИВАЛ „ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ“ 2019 - Виж повече   |  

Образование

Основно училище „Васил Евстатиев Априлов”

Основно училище „Васил Априлов” е основно училище (І – VІІІ клас)  на общинско финансиране.
Училището е единственото, разположено извън общинския център – гр. Белоградчик. В него се предлага качествено и достъпно образование от утвърдилия се през годините учителски състав. Работи на едносменен режим на обучение.

Контакти:

3938 с. Рабиша,

общ. Белоградчик, обл. Видин

тел.: 09329 6250

e-mail: ou-rabisha@rio-vidin.org

Публикувано на: 15/09/2018

Детски комплекс

Детски комплекс – Белоградчик е център за подкрепа за личностно развитие. Работи като извънучилищно педагогическо учреждение.

Контакти:

3900 Белоградчик,

ул. „Васил Левски” №4,

тел.: 0936 / 53155,

email: belogr_dk@dir.bg

https://www.facebook.com/pages/Детски-Комплекс-гр-Белоградчик/

Публикувано на: 11/07/2014

Детска градина „Иглика”

Детска градина „Иглика“ е целодневна детска градинана на общинско финансиране, базирана в гр. Белоградчик.

Контакти:

3900 Белоградчик,

ул. „Васил Левски” №5,

тел.: 0936 / 5 32 44

Публикувано на:

Средно училище „Христо Ботев”

Материална База

За творческата атмосфера в СУ „Христо Ботев”, гр. Белоградчик, допринасят интериорът на ремонтираната сграда и много добре оборудваните кабинети по биология, химия, география, и други предмети. На разположение на учениците са два компютърни кабинета с непрекъснат сателитен достъп до интернет.

Физкултурният салон към училището е добре оборудван, с всички необходими удобства за приятно спортуване и релаксация. По програмата “Обществен форум” са изградени игрища за бадминтон и плажен волейбол.

Училищни дейности

СУ ”Христо Ботев” поддържа и развива дългогодишни приятелски взаимоотношения и обмен на ученически групи с училища от гр. Зайчар и гр. Княжевац- Република Сърбия. Регулярно се провежда на Ден на самоуправлението, в който ученици и учители разменят своите места. Учениците приемат това като предизвикателство и показват новаторство.

Спорт

Доброто име на училището защитават отборите по волейбол и футбол. Волейболният отбор се ръководи от Красен Христов. Футболният отбор е петкратен областен първенец.

Контакти:

3900 Белоградчик,

ул.”Иван Вазов” №4a

тел: 0936 / 53135, 53277, 53962

тел./факс: 0936 53962

e-mail: b_hik.sou.001@abv.bg;  soubotev@sou-hb.org

www.sou-hb.org

Публикувано на:

`