ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ В ДГ „ИГЛИКА „ ГР. БЕЛОГРАДЧИК

Прикачени файлове ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИТЕ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ В ДГ „ИГЛИКА04.07.2019

Основно училище „Васил Евстатиев Априлов”

Основно училище „Васил Априлов” е основно училище (І – VІІІ клас)  на общинско финансиране. Училището е единственото, разположено извън общинския център – гр. Белоградчик. В него се предлага качествено и достъпно образование от утвърдилия се през годините учителски състав. Работи на едносменен режим на обучение. Контакти: 3938 с. Рабиша, общ. Белоградчик, обл. Видин тел.: 09329 6250… Прочети повече

Община Белоградчик като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити,утвърди бюджетите 2015 година на училищата,прилагащи Системата на делегирани бюджети

Прикачени файлове SKonica Min1503051046005.03.2015

Детски комплекс

Детски комплекс – Белоградчик е център за подкрепа за личностно развитие. Работи като извънучилищно педагогическо учреждение. Контакти: 3900 Белоградчик, ул. „Васил Левски” №4, тел.: 0936 / 53155, email: belogr_dk@dir.bg https://www.facebook.com/pages/Детски-Комплекс-гр-Белоградчик/

Детска градина „Иглика”

Детска градина „Иглика“ е целодневна детска градинана на общинско финансиране, базирана в гр. Белоградчик. Контакти: 3900 Белоградчик, ул. „Васил Левски” №5, тел.: 0936 / 5 32 44