Приемна

Приемните дни на Кмета и неговите заместници се провеждат по едно и също време, като всеки ръководител приема с екипа си с цел своевременно, компетентно и ефективно решаване на молбите и предложенията на гражданите. Приемът на Кмета и неговите заместници се осъществява в понеделник, в часовете от 13:30 до 17:00 часа. Изслушването на гражданите през… Прочети повече

Структура на общинска администрация

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК – Приета с Решение 17, Протокол 3 от 02.12.2019г. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГРАДЧИК